Tarantella

gemengd koor

Koorleden


Michiel: Het plezier zit voor mij in de mensen die het koor vormen en het samen zingen. Ik omschrijf het koor als een verzameling bijzondere mensen, die samen bijzonder mooi kunnen zingen.


Karel: Mijn plezier zit in de gevarieerde muziekkeuze, wereldmuziek in vele talen en de ongedwongen en open sfeer. Een open koor, waarin plezier boven perfectie staat.


Jos: Mijn plezier zit in het samen zingen, de variatie in muziekstukken. Gezellig, saamhorig, gemoedelijk, een heel enkele keer een zootje maar altijd het vertrouwen dat het weer op zijn pootjes terechtkomt.


Stephanie: Fijne en heel diverse muziek, fijne mensen. We dagen elkaar regelmatig uit om (los van gezamenlijke optredens) ook in kleinere groepjes of in duet te zingen.


Margreet: We zingen uit ons hoofd en we hebben “choreografie”, omdat we zo beter het verhaal achter het lied kunnen overbrengen, dit brengt ons dichter bij het publiek.


Francien: Als je vierstemmig zingt is het niet alleen prachtig, maar voel je ook dat we meer zijn dan alleen maar de optelsom van diverse mensen en stemmen.


Ad: Het is (net als het lied) EEN HANDVOL VRIENDEN, vooral in tijden van tegenspoed is dit heel bijzonder…